Seizoen 2021-2022

Beste contactpersonen,

Wij als bestuur willen jullie op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken.

Tijdens de laatste persconferentie van 13 april j.l. is duidelijk geworden dat

 wij onze zaalcompetitie m.b.t. seizoen 2020-2021 helaas niet kunnen afmaken.

Dit betekend ook dat ons 35-jarig jubileum helaas dit jaar niet kan doorgaan. 

Omdat we het jubileum niet zo maar aan ons voorbij willen laten gaan willen wij 

dit in juni 2022 tijdens het slottoernooi gaan vieren.

Jaarvergadering

Zoals in de statuten van onze vereniging vermeld staat moet er elk jaar 

een ledenvergadering gehouden worden. 

Deze werd elk jaar in de maand juni georganiseerd. 

De verwachting is dat het “normale” leven pas in augustus 2021 

weer opgepakt kan worden. 

Wij als bestuur hebben daarom besloten om de jaarvergadering op te 

schuiven naar dinsdag 31 augustus 2021 voor aanvang 

van de nieuwe competitie.

Tijdens die vergadering zullen wij terug- en vooruitkijken. 

Wat niet kan wachten tot de jaarvergadering zijn de volgende punten:


1e N.A.V. het overlijden van Toon van Nierop zijn wij op zoek naar een collega tafelheer. 
Mocht een van jullie iemand weten die Jan wilt gaat assisteren gaarne contact 
opnemen met onze algemeen bestuurslid Patrick vd Horst via 
emailadres patrickvdhorst@rzkzb.nl of 
Jan Verhoef emailadres do_jayna@hotmail.com

2e Zolang wij nog geen oplossing hebben voor een collega tafelheer zijn 

we genoodzaakt om de regel van tijd waarneming weer strenger in 

acht te nemen, houdt hier rekening mee. 

Wij zullen tijdens jaarvergadering hier qua uitvoering op terug komen.

3e Elk jaar blijven we open staan voor uitbreiding van onze scheidsrechters, 

dus mocht je interesse hebben of iemand weten die daar interesse 

in heeft neem dan contact op met het bestuur.

Nieuw seizoen

De verwachting voor aanvang en einde van het nieuwe seizoen 2021-2022 zal zijn:

1e speelronde WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021

GEEN SPEELRONDE  29 DECEMBER 2021, 27 APRIL 2022, 4 MEI 2022

Laatste speelavond zal zijn WOENSDAG 22 JUNI 2022.
Het slottoernooi (Feest 35 jarig jubileum) zal zijn ZATERDAG 25 JUNI 2022

Schijf het alvast in jullie agenda

Wij wensen jullie allemaal alle goeds en vooral veel gezondheid toe.

Het bestuur

door naar https://rzkzb.nl