BESTE VOETBALVRIENDEN,


Vandaag 13 oktober 2020 heeft het kabinet helaas opnieuw moeten besluiten om alle teamsporten

tot nader order te stoppen.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij als bestuur van de RZKZB dat jullie

laten weten.Aanvullingen / Wijzigingen Coronaprotocol RZKZB 29-09-2020


·         Er mag geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden.

De tribune is per direct gesloten.

 

·         Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen

 en 40 personen buiten.

 

Teams kunnen dus 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal een warming-up blijven doen.

 

Na de wedstrijd zo snel mogelijk de zaal verlaten.

 

·         De sportkantines zijn gesloten, maar het sportcafé in de Veur valt onder reguliere horeca 

en zal tot 22:00uur geopend zijn en vanaf 21:00 uur geen nieuwe gasten meer ontvangen.

 Registratie verplicht.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beste voetbalvrienden,

 

Woensdag 02 september is de eerste speeldag van het nieuwe seizoen en helaas gaat dit niet zonder extra maatregelen en richtlijnen.

Wij hebben als bestuur inmiddels met zowel de gemeente als ook de horecagelegenheid in de Veur gesproken over de start van het nieuwe seizoen en de aanvullende maatregelen die gehanteerd zullen gaan worden.

Naar aanleiding van deze gesprekken is er een corona protocol opgesteld, deze is incl. de maatregelen die wij als bestuur van de vereniging nodig achten om zo veel mogelijk risico's te vermijden en welke vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen van kracht is.

Als onderlegger hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de richtlijnen die de sportbonden NOC/NSF en de KNVB hanteren.

Wij als bestuur hebben geprobeerd e.e.a zo goed mogelijk te formuleren en te regelen, maar zoals altijd staan we open voor opmerkingen en/ of suggesties. We hopen hiermee met elkaar een zo'n normaal mogelijk seizoen te kunnen spelen.

Hopend jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met sportieve groet,

Bestuur van RZKZB

door naar https://rzkzb.nl